Casals

En el marc de la nostra programació anual, i dins els objectius que la nostra entitat es planteja, s’inclou la possibilitat de realitzar els Casals en els períodes de vacances escolars en col·laboració amb les AMPES de les escoles que així ho desitgin.

El nostre propòsit és anar més enllà del lligam mínim que s’estableix habitualment entre l’entitat que organitza un casal a l’espai físic d’una escola (determinada per la demanda d’aquest equipament directament a l’ajuntament) i l’AMPA de dita escola. Els objectius bàsics són millorar la qualitat de l’activitat, tot establint prioritats pels infants de l’escola creant un clima de col·laboració entre les dues parts, per tal que el resultat sigui més profitós pels infants que, en definitiva, seran els veritables protagonistes de l’experiència.

Podeu consultar la informació sobre els CASALS D’ESTIU 2024 al següent enllaç  https://www.elmicaquer.com/estiu2024/