Fanalets

INSCRIPCIONS OBERTES

MESURES COVID-19

Els tallers es realitzaran tenint en compte els “Criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per Covid-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure” elaborat per la Direcció General de Joventut que s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació a la pandèmia.

En resum els tallers es realitzaran:

INSCRIPCIONS:

Podeu realitzar la inscripció al següent formulari: https://www.elmicaquer.com/inscripcionstallersfanalets/